bottom-shape image

3 روش فعال سازی Gzip

3 روش فعال سازی Gzip

3 روش فعال سازی Gzip

3 روش فعال سازی Gzip

3 روش فعال سازی Gzip
3 روش فعال سازی Gzip

3 روش فعال سازی Gzip

3 روش فعال سازی Gzip

http://anasite.ir/author/admin/

3 روش فعالسازی Gzip

روش اول

در این روش می بایست وارد سی پنل خود شوید و به قسمت Website Optimize بروید

خب حالا کافیه که گزینه دوم (2 ) رو تیک بزنید و  و روی گزینه update settings  کلیک کنید ! کار تمام است

روش دوم

در این روش سرور لینوکسی شما می بایست از لایت اسپید استفاده نماید در غیر اینصورت این روش برای شما جوابگو نخواهد بود

وارد Cpanel  خود شوید ، سپس از منوی Advanced بر روی Litespeed Web Cache Manager کلیک نمائید

Cpanel -> Advanced -> LiteSpeed Web Cache Manager

حالا در صفحه پیش رو ( مثل عکس پائینی ) بر روی WordPress Cache کلیک کنید تا محل وب سایت شما دیده شود

خب در این بخش اگر به طور اتوماتیک وب سایت شما نمایش داده نشود بایستی روی گزینه Scan کلیک کنید

حالا کافیست که تیک محل نصب سیستم مدیریت محتوای خود را علامت دار کرده و بر روی گزینه Enable  کلیک نمائید. کار تمام است

روش سوم

در این روش بایستی به فایل منیجر هاست خود رفته و کد زیر را در فایل htaccess  خود کپی نمائید

<IfModule mod_deflate.c>
 # Compress HTML, CSS, JavaScript, Text, XML and fonts
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/rss+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/vnd.ms-fontobject
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-truetype
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-font-ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/x-javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xhtml+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE application/xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/opentype
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/otf
 AddOutputFilterByType DEFLATE font/ttf
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/svg+xml
 AddOutputFilterByType DEFLATE image/x-icon
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/css
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/html
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/javascript
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
 AddOutputFilterByType DEFLATE text/xml

 # Remove browser bugs (only needed for really old browsers)
 BrowserMatch ^Mozilla/4 gzip-only-text/html
 BrowserMatch ^Mozilla/4\.0[678] no-gzip
 BrowserMatch \bMSIE !no-gzip !gzip-only-text/html
 Header append Vary User-Agent
</IfModule>

فایل Htaccess چیست

این فایل به شما کمک می کند تا بهتر بتونین وب سرور خود را مدیریت کنید

در این فایل شما دسترسی به کنترل بخری از سرور خود هستین

این فایل به صورت دیفالت پنهان می باشد