bottom-shape image

نمونه فرم روند کاری شرکتی طراحی سایت

نمونه فرم روند کاری شرکتی طراحی سایت

نمونه فرم روند کاری شرکتی طراحی سایت

نمونه فرم روند کاری شرکتی طراحی سایت

نمونه فرم روند کاری شرکتی طراحی سایت
نمونه فرم روند کاری شرکتی طراحی سایت

نمونه فرم روند کاری شرکتی طراحی سایت

نمونه فرم روند کاری شرکتی طراحی سایت

http://anasite.ir/author/admin/

فرم روند کاری طراحی وب سایت

توضیحات بیشتر

این فرم به شما برای راه اندازی کارهاتون بسیار مفید خواهد بود . در این فرم شما می توانید از نوع هاست و دامنه تا نحوه و زمان مدیریت اجرای پروژتون استفاده کنید .

لازمه بدونید این فرو بدونه هیچ گونه تبلیغاتی توسط تیم طراحی آنا سایت در اختیار شما قرار گرفته و آزادانه می توانید تمامی بخش های آن را مدیریت کنید

موارد لازم :

آفیس ( ورد 2016 ) به بالا

فونت B zar   اگر ندارید دانلود کنید

فونت B titr    اگر ندارید دانلود کنید

دانلود فرم روند کاری طراحی سایت
نمونه فرم روند کاری